Vi är stolta över att vår kollega John Mellkvist utsetts till ambassadör i regeringens nya delegation för äldre arbetskraft, som ska förbättra attityderna kopplat till ålder på arbetsmarknaden.

Delegationen ska verka under den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen och består av följande personer:

Huvudsekretariat: Anna Hedborg + sekreterare

Ledamöter: Ingemar Eriksson, Eva Vingård, Ingmar Skoog, Håkan Svärdman

Ambassadörer: Barbro Westerholm, Björn von Sydow, Marita Ljung, Cristina Husmark Pehrsson, Marianne Rundström, Amanda Lundeteg, John Mellkvist